ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 46. szám alatti 151/6 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2024. (I. 25.) határozata a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 46. szám alatti 151/6 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról  

  1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:   A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 46. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló csatlakozó földkábelnek a 151/10, 178, 186/31, 186/32 és 186/33 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő közterületeket érintő építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.    
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.       

Felelős: Polgármester  

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető  

Határidő: azonnal  

Vissza a határozatokhoz