ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a MOHU MOL Zrt. által kezdeményezett textiltermékek gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény kihelyezéséről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2024. (III. 21.) határozata a MOHU MOL Zrt. által kezdeményezett textiltermékek gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény kihelyezéséről   ajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:              

  1. A Képviselő-testület a MOHU MOL Zrt. által a textiltermékek gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény kihelyezésére vonatkozó kezdeményezést támogatja, a kihelyezésre a Sajószentpéteri Piac területét jelöli ki.  
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további egyeztetések lefolytatásra és az együttműködési megállapodás aláírására.  

Felelős: Polgármester  

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető  

Határidő: folyamatos  

Vissza a határozatokhoz