ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 42. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2024. (II. 22.) határozata a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 42. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

1.      A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 42. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozóan Bastyúr Péterné bérlővel a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésének szabályairól szóló 10/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdése alapján 2024. május 1. napjától 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra a bérleti szerződés megkötését jóváhagyja. A bérleti szerződés megkötésének időpontjában a bérleti díj összege: 93.596.-Ft.  

2.      A Rendelet 6. § (8) bekezdése alapján a bérlő 266.800.-Ft összegű óvadék megfizetésére köteles. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a korábbi bérleti jogviszony keretében teljesített 149.000.-Ft óvadék beszámításra kerüljön.  

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

Felelős: Polgármester              

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető  

Határidő: 2024. április 30.

Vissza a határozatokhoz