ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (I. 25.) határozata a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról és díjazásáról szóló 197/2022. (XII. 15.) határozat 2. pontját a következők szerint módosítja:   „2.  Az ügyvezető feladatait munkaviszony keretében látja el. A Képviselő-testület az ügyvezető díjazását 2024. január 1. napjától bruttó 700.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.”  

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz