ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett Csoport támogatási kérelmének elbírálásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2024. (III. 21.) határozata a Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett Csoport támogatási kérelmének elbírálásáról  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

  1. A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett Csoportja részére az intézmény 2024. évi költségvetésében 300.000,- Ft összegű támogatást biztosít a civil szerveztek támogatása kiadási előirányzat terhére.   2.
  2. A támogatás 2024. december 31. napjáig az alábbi kiadásokra használható fel: mazsorett botok beszerzése, mazsorettcsizmák beszerzése, versenyeken való részvételi díjak, utazási költségek. 
  3. A támogatás felhasználásáról 2025. január 31. napjáig elszámolást kell benyújtani. 
  4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  

Felelős: Polgármester              

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető  

Határidő:

1. pont: azonnal                

2. pont: 2024. december 31.                

3. pont: 2025. január 31.                

4. pont: 2024. április 5.

Vissza a határozatokhoz