ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, zártkert 3453 hrsz. alatti ingatlan vízellátását szolgáló ivóvíz vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2024. (II. 22.) határozata a Sajószentpéter, zártkert 3453 hrsz. alatti ingatlan vízellátását szolgáló ivóvíz vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

  1. A Képviselő-testület a Sajószentpéter, zártkert 3453 hrsz. alatti ingatlan ivóvíz ellátását szolgáló ivóvízbekötő vezeték létesítéséhez, az önkormányzati tulajdonban lévő 3459 hrsz-ú Farkas utat és a 3530 hrsz-ú Galamb utat érintően a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.  
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.       

Felelős: Polgármester  

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető  

Határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz