ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

Kontor Zoltán támogatási kérelmének elbírálásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2024. (II. 22.) határozata Kontor Zoltán támogatási kérelmének elbírálásáról

  Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

1.      A Képviselő-testület Kontor Zoltán részére a 2024. évben megrendezésre kerülő terepmotor versenyen való részvételhez 150.000,- Ft összegű támogatást biztosít a civil szervezetek támogatása kiadási előirányzat terhére.  

2.      A támogatás – 2024. december 31. napjáig – védőfelszerelések, valamint a folyamatos karbantartás (motor felkészítése) és a versenyek egyéb költségei (versenyzői licensz, egyesületi tagdíj, sportorvosi alkalmassági engedély díja, balesetbiztosítási díj, nevezési díjak, csapatmez, szervizsátor, szállás és utazási költség) kiadásokra használható fel.  

3.      A támogatási összeg felhasználásáról 2025. január 31. napjáig elszámolást kell benyújtani.  

4.      A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  

Felelős: Polgármester       

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető  

Határidő: 1. pont: azonnal        

2. pont: 2024. december 31.        

3. pont: 2025. január 31.        

4. pont: 2024. március 10.

Vissza a határozatokhoz