ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a 2024. évi költségvetést megalapozó döntések felülvizsgálatáról

  Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (I. 16.) határozata a 2024. évi költségvetést megalapozó döntések felülvizsgálatáról  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

1.      A Képviselő-testület a 2023. december hónapban hozott költségvetést megalapozó döntései közül az alábbi határozatokat módosítja:  

a)      A 2024. évi dologi kiadásokról szóló 236/2023. (XII. 14.) határozatban a „10 %” szöveg „5 %” szövegre módosul.  

b)      Az általános tartalék és a sportcélú működési céltartalék előirányzatainak 2024. évi meghatározásáról szóló 246/2023. (XII. 14.) határozatban a „20.000.000,- Ft” szöveg „17.000.000,- Ft” szövegre módosul.  

c)      Az ünnepi testületi ülés lebonyolításához forrás biztosításáról szóló 250/2023. (XII. 14.) határozatban a „7.000.000,- Ft” szöveg „5.000.000,- Ft” szövegre módosul.  

d)      A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2024. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódó döntésekről szóló 253/2023. (XII. 14.) határozat 1. pontjában a „28.580 eFt” szöveg „25.580 eFt” szövegre módosul.  

e)      A SAJÓ Televízió Nonprofit Kft. 2024. évi támogatásáról szóló 254/2023. (XII. 14.) határozat 1. pontjában a „19 millió Ft” szöveg „16 millió Ft” szövegre módosul.  

2.      A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetet a módosított határozatoknak megfelelően készítse el.  

Felelős: Jegyző              

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető  

Határidő: 2024. január 19.

Vissza a határozatokhoz