ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a 73/2022. (IV. 28.) határozat módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (I. 25.) határozata a 73/2022. (IV. 28.) határozat módosításáról  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:               A képviselő-testület a Sajószentpéter 1494 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 73/2022. (IV.28.) határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:   „2. A Képviselő-testület a Sajószentpéter, belterület 1494 hrsz. alatti, 2465 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlant – a bontási engedély szerinti bontási munkálatok elvégzését és a telephely megszüntetését követően – az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet előírásai alapján licittárgyalás útján kívánja értékesíteni. A Képviselő-testület a bontási munkálatok elvégzéséhez szükséges 5.999.607,- Ft forrást a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja azzal, hogy az ingatlan értékesítését követően a forrás összegét a fejlesztési céltartalékra vissza kell vezetni.”  

Felelős: Polgármester            

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető  

Határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz