ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 155. 2. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2024. (I. 25.) határozata a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 155. 2. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

1.      A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 155. 2. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséget a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésének szabályairól szóló 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet előírásai szerint licittárgyalás útján kívánja bérbe adni.   A licit induló bérleti díja: 50.000,- Ft/hó   Licitlépcső: 1.000,- Ft.  

2.      A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az ingatlan bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.  

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

Felelős: Polgármester              

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető  

Határidő: folyamatos

Vissza a határozatokhoz