ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (I. 25.) határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosításáról  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  

1.      A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának Módosító okiratát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

2.      A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.   3.      Az 1. pont szerinti Módosító okiratot, valamint a 2. pont szerinti Alapító okiratot 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.  

4.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kapcsolatos feladatok ellátására.  

5.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pont szerinti okiratok törzskönyvi bejegyzésével kapcsolatban szükséges módosítások megtételére.  

Felelős: polgármester            

jegyző  

Határidő: azonnal

Dokumentumok:

10_hat_mell.pdf
Vissza a határozatokhoz