ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda igazgatója illetményének megállapításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2024. (I. 25.) határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda igazgatója illetményének megállapításáról  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

1.      A Képviselő-testület a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényben (a továbbiakban: Púétv.), valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Miklósné Tóth Erzsébet, a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda igazgatója havi illetményét 2024. január 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:  

Havi illetmény összege:                                                                                   605.756,-Ft 

Esélyteremtési illetményrész:                                                                           121.151,- Ft

Igazgatói megbízási díj:                                                                                   285.552,- Ft  

Illetmény összesen:                                                                                   1.012.459,- Ft  

Illetmény összesen kerekítéssel:                                                              1.012.500,- Ft  

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak figyelembevételével a Púétv. szerinti kinevezési okmány aláírására.   3.      A Képviselő-testület a 158/2019. (VII. 19.) határozatot visszavonja.  

Felelős: polgármester  

Határidő: 2024. január 30.

Vissza a határozatokhoz