ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról

 Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (I. 25.) határozata a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.  

1.      Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, újraszövegezett Társulási Megállapodását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.  

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal  

2.      Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerint jóváhagyott Társulási Megállapodás aláírására.  

Felelős: polgármester  

Határidő: 2024. március 31.  

Dokumentumok:

7_hat_mell.pdf
Vissza a határozatokhoz