ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Z-36 Postagalambsport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról szóló 21/2024. (I. 25.) határozat módosításáról

  Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2024. (II. 28.) határozata a Z-36 Postagalambsport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról szóló 21/2024. (I. 25.) határozat módosításáról

  Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:              

  1. A Képviselő-testület a Z-36 Postagalambsport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról szóló 21/2024. (I. 25.) határozat 2. és 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:    „2. A támogatás – 2024. március 31. napjáig – az Egyesület működési célú kiadásaira használható fel.   3. A támogatás felhasználásáról 2024. április 15. napjáig elszámolást kell benyújtani.”   
  2. Képviselő-testület a Z-36 Postagalambsport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról szóló 21/2024. (I. 25.) határozat határidőre vonatkozó 2. és 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„2. pont: 2024. március 31.               

3. pont: 2024. április 15.”  

Felelős: Polgármester     

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető  

Határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz