ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és költségvetési szervei ivóvíz és szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéhez többletforrás biztosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2024. (II. 22.) határozata a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és költségvetési szervei ivóvíz és szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéhez többletforrás biztosításáról  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:   A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei ivóvíz és szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 13.250.000,- Ft többletforrást, valamint a közkifolyók ivóvíz és szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 2.039.173,- Ft többletforrást a várható 2023. évi szabad maradvány terhére biztosítja, mely a 2023. évi maradvány felosztásának képviselő-testületi elfogadását követően működési céltartalékként épül be a 2024. évi költségvetésbe. A Képviselő-testület az előirányzat felhasználását az Önkormányzat és költségvetési szervei által ténylegesen igénybe vett ivóvíz és szennyvízelvezetés szolgáltatás alapján engedélyezi.  

Felelős: Polgármester              

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető              

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető  

Határidő: azonnal  

Vissza a határozatokhoz