ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2024. (II. 22.) határozata a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról

  Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

  1. A Képviselő-testület a Sajószentpéter, belterület 958 hrsz-ú 2,4571 hektár területű ,,legelő” művelési ágú ingatlant az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet előírásai szerint - 1 év határozott időtartamra - licittárgyalás útján kívánja bérbe adni.   A licit induló bérleti díja: 49.500,- Ft/év Licitlépcső: 1.000,-Ft  
  2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az ingatlan bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.  
  3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.  

Felelős: Polgármester              

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető  

Határidő: folyamatos

Vissza a határozatokhoz