ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2024. (II. 22.) határozata a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

1.      A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület 2024. évi működéséhez 1.000.000, - Ft összegű támogatást biztosít a sportcélú tevékenység támogatása  kiadási előirányzat terhére.  

2.      A támogatás – 2024. december 31. napjáig – az alábbi kiadásokra használható fel:

a.      hivatalos versenyeztetés költségei,

b.      sportorvosi vizsgálatok,

c.      működési költségek,

d.      egyéb költségek,

e.      pályázati önrész.  

3.      A támogatás felhasználásáról 2025. január 31. napjáig elszámolást kell benyújtani.  

4.      A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  

Felelős: Polgármester     

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető  

Határidők: 1. pont: azonnal   

2. pont: 2024. december 31.                

3. pont: 2025. január 31.         

4. pont: 2024. március 10.

Vissza a határozatokhoz