ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2024. (II. 22.) határozata a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

1.      A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2024. évi működéséhez 300.000, - Ft összegű támogatást biztosít az államháztartáson kívüli egyéb működési célú kiadások terhére.  

2.      A támogatás – 2024. december 31. napjáig – az alábbi kiadásokra használható fel:

a.      szolgálati feladatok ellátása,

b.      tárgyi eszközök beszerzése,

c.      dologi kiadások fedezete,

d.      működési és könyvelési feladatok ellátása,

e.      együttműködési feladatok ellátása,

f.       nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések,

g.      kegyeleti célú megemlékezések.  

3.      A támogatás felhasználásáról az Egyesületnek 2025. január 31. napjáig elszámolást kell benyújtania.  

4.      A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  

Felelős: Polgármester      

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető  

Határidő: 1. pont: azonnal         

2. pont: 2024. december 31.         

3. pont: 2025. január 31.         

4. pont: 2024. március 10.

Vissza a határozatokhoz