ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a 0132/4 hrsz-ú Rózsás érre vonatkozó vízelvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos döntés meghozataláról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2024. (III. 21.) határozata a 0132/4 hrsz-ú Rózsás érre vonatkozó vízelvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos döntés meghozataláról  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

A Képviselő-testület a 0132/4 hrsz-ú Rózsás ér kezelésére vonatkozó vízelvezetési szolgalmi jog alapítását a Sajószentpéter Városi Önkormányzat részére nem fogadja el.  

Felelős: Polgármester  

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető              

Határidő: azonnal 

Vissza a határozatokhoz