ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Kossuth L. út 185. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2024. (II. 22.) határozata a Sajószentpéter, Kossuth L. út 185. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

1.      A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Kossuth L. út 185. szám alatti, 68 m2 területű önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozóan Drenyovszki Valéria egyéni vállalkozó bérlővel (székhely: 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 185., adószám: 69594917-1-25) a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésének szabályairól szóló 10/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 35. § (4) bekezdése alapján 2024. április 1. napjától 2029. március 31. napjáig terjedő időtartamra a bérleti szerződés megkötését jóváhagyja.  

2.      A Rendelet 35. § (5) – (6) bekezdése alapján a bérlő 282.320, - Ft összegű óvadék megfizetésére köteles. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a korábbi bérleti jogviszony keretében teljesített 186.770, - Ft óvadék beszámításra kerüljön.  

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

Felelős: Polgármester

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető  

Határidő: 2024. március 31.

Vissza a határozatokhoz