ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Adóigazolás (Hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyleírás)

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 4.

Hivatali kapu: SPHIVATAL
KRID: 104024989

ePapír benyújtás: Címzett: SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKOMRÁNYZAT
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu/

Ügykörleírás

Az önkormányzati adóhatóság az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki a nála vezetett adószámlákra vonatkozó adóigazolást (adóhatósági igazolást).
Az adóhatósági igazolás kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése, valamint a 2. sz. melléklet VI. pont 2. alpontja alapján illetékmentes.

Kapcsolódó dokumentumok, űrlapok

Az Adóigazolás ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére - nyomtatható PDF formátumban.

iForm űrlap megnevezése Ágazat (OHP) Ügytípus (OHP)
Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására Adóügy Általános adónyomtatványok

A kapcsolódó kérelem ide kattintva letölthető.

Kapcsolódó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Az ügyintézés díja vagy illetéke

2016. január 1. napjától az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XXI. cím 4. pontja alapján az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások kiállítása illetékmentes.

Ügyintézési határidő

A hatósági bizonyítvány kiállításának határideje a kérelem benyújtásától számított 6 nap.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Elérhetőség: 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 4.
Telefon: +36 (48) 521-037/115
Hivatali kapu: SPHIVATAL
KRID: 104024989