ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Állatvédelmi ügyek

   Ügyintézési adatok
 

Az ügykör az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály
Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
Telefon: (48) 521-039
FAX: (48) 345-806
Email: hatov@sajoszentpeter.hu

 

Ügyfélfogadás 

hétfő:   8.00-12.00

szerda: 8.00-12.00, 12.50-17.00

péntek: 8.00-12.00

 

Az ügyintézés díja 

Illetékmentes

 

Ügyintézés kezdeményezhető 

Személyesen ügyfélfogadási időben, postai vagy elektronikus úton

 

 

Ügykörleírás 

A jegyző állatvédelmi hatósági jogköre:

 

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Aki tevékenységével, vagy mulasztásával jogszabályi kötelezettségeit, vagy hatósági határozat előírásait megsérti, vagy annak nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

A település közigazgatási területén állat csak az egészségügyi, állatvédelmi közegészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a környező lakosság nyugalmának szükségtelen zavarása nélkül tartható.

 

A jegyző a település közigazgatási területén tartott ebekről nyilvántartást vezet, amely az eb tartójának adatain kívül az eb azonosítására szolgáló adatait és tartás helyét tartalmazza.

 

Közterületen kóbor ebek befogásával, illetve az állattetemek észlelésével kapcsolatban bejelentés tehető a Sajószentpéteri Városgondnokság felé a (48) 345-930 telefonszámon.

 

Kapcsolódó jogszabályok