ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Anyakönyvi okirat kiállítása

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály

Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

Telefon: (48) 521-098, (48) 521-039

FAX: (48) 345-806

Email: anyakonyv@sajoszentpeter.hu  

Ügyfélfogadás

hétfő:   8.00-12.00

szerda: 8.00-12.00, 12.50-17.00

péntek: 8.00-12.00  

Az ügyintézés díja

Illetékmentes  

Az ügyintézés kezdeményezhető

Ügyfélfogadási időben kérelem benyújtásával.  

Ügyintézési határidő

8 nap  

Anyakönyvi igazgatással összefüggő ügyek

1. Születés, házasság, haláleset anyakönyvezése, anyakönyvi kivonatok kiállítása, , hatósági bizonyítvány kiállítása.
2. Névváltoztatási kérelmek
- születési név megváltoztatása
- házassági név módosítása
3. Családi jogállás rendezése születendő és megszületett gyermekre
4. Közreműködés házasságkötésnél, ill. családi események társadalmi megünneplésénél
5. Hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyek
6. Honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyek

 

Kapcsolódó jogszabályok 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

- A Polgári törvényvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- Az anyakönyvezési feladatok   ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017.(XII.20.) Korm. rendelet

- A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés  engedélyezéséről és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 4/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet. 

Az ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérelmére anyakönyvi kivonat vagy hatósági bizonyítvány adható ki. Az anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén a szülők, vagy a szülők által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.
Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelmet bármelyik anyakönyvvezetőnél elő lehet terjeszteni.

 

Szükséges okiratok 

Átvevő személyazonosítására szolgáló okmány: személyazonosító igazolvány vagy útlevél lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Amennyiben az átvevő meghatalmazott, úgy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás.

 

Kérelem