ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Birtokvédelmi ügyek

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 31-33.

Ügykörleírás

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály
Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
Telefon: (48) 521-039
FAX: (48) 345-806
Email:

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08.00-12.00
Szerda: 08.00-12.00, 12.50-17.00
Péntek: 08.00-12.00

Ügyintézés díja: illetékmentes

Ügyintézés kezdeményezhető: ügyfélfogadási időben kérelem benyújtásával

Ügyintézési határidő: 15 nap

Akit birtokától megfosztanak, vagy a birtoklásában zavarnak egy éven belül a jegyzőtől kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

A birtokvitás ügy rendezését az ügyfél írásban kérelmezheti, amelyhez csatolni kell a panaszát megalapozó igazolásokat, adatokat.
A kérelem tartalmától függően a hatóság helyszíni szemlét vagy tárgyalást tarthat, melyre az érintetteket meghívja.
Az ügyfél kérelmével közvetlenül a bírósághoz is fordulhat.

Kérelem

A kapcsolódó kérelem itt elérhető.

Kapcsolódó jogszabályok

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
17/2015. (II.16) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról