ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
2024. július 9. (kedd) 10:49

35 év – 35 pillanat(kép) (27.)

Történelem
news/2693/2693_0.jpg

A köz védelme

Amint bármelyik település, így Sajószentpéter közösségének is mindig (sajnos még ma is) akadnak olyan tagjai, akik nem becsülik meg a tagok többségének munkáját, annak eredményeit. Sőt, a köz rendjét (néha cél nélkül, máskor saját javukra) megszegve éppen a köz javai és szelleme ellen tevékenykednek. Ez természetesen az egész közösség megítélését, hírnevét rontja. A jó szándékú, tettre kész emberek ezt megelégelve 1991-ben éltek a törvény adta lehetőséggel, és megalakították a helyi polgárőr csoportot, amely a mai napig működik, és önzetlen társadalmi tevékenységként nagyon sok segítséget nyújtott az elmúlt évek alatt a település közrendjének védelmében, a rendezvények lebonyolításában. Az ő tevékenységükről adott számot az Észak-Magyarország napilap 1994. január 28-án megjelent száma is:  

„Nem csak a rendőröktől tartanak
Három éve alakult a polgárőrség Sajószentpéteren
 

- Úgy három évvel ezelőttig Sajószentpétert a megye, de még az ország közbiztonsági térképén is fekete foltként jelölték. Az itt lakók sötétedés után szinte ki sem merték tenni a lábukat az utcára, napirenden voltak a garázdaságok, betörések, lopások. A helyzet azóta gyökeresen megváltozott, ami nem kis mértékben az 1991-ben szerveződő helyi polgárőrség tagjainak köszönhető. Haris László, a városi önkormányzat közbiztonsági, vagyonvédelmi és foglalkoztatási bizottságának elnöke volt az, aki megszervezte és útjára indította önkormányzati támogatással az országban elsők között a péteri polgárőrséget. A csapat önkéntes rendőrökből, helyi polgárokból állt össze.

- Kezdetben nagy volt a fluktuáció - emlékszik vissza Haris László az indulás nehézségeire -, különösen a fegyelmet sértők kizárása miatt. Többen visszaéltek polgárőr igazolványukkal rendőri igazoltatáskor, de olyan eset is akadt, hogy egyesek járőrözés, ellenőrzés közben betörtek valahová. Szerencsére gyorsan kinőttük „gyermekbetegségeinket”, s egy stabil, megbízható, becsületes társaság kovácsolódott össze. Az eltelt idő alatt a lakosság kezdeti bizalmatlansága is megszűnt irányunkban. Rövid időn belül - megismerve céljainkat, tevékenységünket, elért eredményeinket - a becsületes, rendet és fegyelmet szerető lakosság megelégedésével találkoztunk. Egyre gyakrabban és szívesebben fordultak, fordulnak hozzánk jelzéseikkel, észrevételeikkel.

• Milyen feladatot vállalt magára a polgárőrség?

• A rendőrséggel karöltve a bűnmegelőzés, a közrend, közbiztonság megteremtése érdekében tevékenykedünk. Feladatunk a rendőri munkát segítő járőrözés és a telefonügyelet biztosítása. Hat csoportunk működik, amelynek tagjai (12 fő fizetett polgárőr közhasznú munkásként, plusz hét végeken társadalmi aktivisták) járják a város és környéke területeit, körzeteit a rendbontások, bűncselekmények megelőzése érdekében. Intézkedési jogunk nincs, az már a rendőrség hatáskörébe tartozik. (Számtalan, sikeres „akciót” hajtottunk végre, amelyet a rendőrség is elismert.) Tavaly szeptembertől ifjúsági polgárőr tagjaink is vannak. Az utánpótlásnevelés mellett szeretnénk, ha minél több fiatal átérezné a felelősséget környezete, embertársai iránt, nem menne el közömbösen a visszásságok mellett. Ifjú tagjaink szociális segítőszolgálatot is vállaltak a rászoruló idősek, betegek megsegítésére a „Családsegítő kéz mozgalom” keretén belül. Beindítottuk a „Szomszédok egymásért mozgalmat” is, amely azt szorgalmazza, hogy ne csak a saját portájukat vigyázzák polgáraink, de a szomszédét is óvják lehetőségeik szerint. Örömünkre szolgál, hogy nemrégiben egy 11 fős cigánycsoportunk is alakult.

• Miből gazdálkodnak?

• Az önkormányzat 100 ezer forinttal járul hozzá működésünkhöz, az összeg azonban az igények mérsékelt kielégítésére elegendő csak. Ezért életre hívtuk a Sajószentpéteri Közrendvédelmi Alapítványt, amelyhez évi kb. 280 ezer forint támogatással csatlakoztak a környék cégei, vállalkozói. Az alapítók és a támogatók segítségének köszönhetően ma már jól felszerelt szervezettel végezhetjük munkánkat.”

[Az alapítványt még a polgárőrség megalakulásának évében, 1991-ben létrehozták, mint ahogyan 1991. január 2-án már tudatta is olvasóival az „Észak”: "A cégbíróságra már benyújtották a város bűnmegelőzési, vagyonvédelmi alapítványának okiratát. Az alapítványra nemcsak vállalkozók, hanem magánszemélyek is fizettek már be kisebb-nagyobb összegeket, mert a közrend Sajószentpéteren is a köz ügye lett.” – a szerk.]

Kiss B.

Vissza