ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
2024. június 6. (csütörtök) 04:06

Pályázat Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Pályázat

Pályázat típusa: Humán

Határidő: 2024.06.24.

Beadás módja: e-mailben, telefonon, postai úton,


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pontja szerinti közterület-felügyelői feladatkör II. besorolási osztály.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. A köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése, a közbiztonság és közrend, az önkormányzati vagyon valamint a közterület, az épített és természeti környezet védelmében való közreműködés. Az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában való közreműködés. Közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolíttatásával összefüggő intézkedések. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése, szankcionálása. Együttműködés a helyi rendőrség és polgárőrség szervezeteivel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelete, Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete, a Közszolgálati Szabályzat és a Cafetéria szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • kinevezés feltétele a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet szerinti pszichikai és fizikai alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közterület-felügyelői munkakörben szerzett (legalább 1-3 év) gyakorlat, szakmai tapasztalat,
 • "B" kategóriás jogosítvány,
 • közigazgatási alapvizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

 • jó szintű konfliktushelyzet kezelés,
 • jó szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • önálló munkavégzésre való alkalmasság, terhelhetőség, felelősségtudat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaknak megfelelő önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdéseinek megfelelően, vagy igazolás annak megkéréséről,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez, továbbításához,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti együttalkalmazási tilalom és összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző nyújt, a 06-48/521-037-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I01/244-1/2024., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

vagy

 

 • elektronikus úton Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző részére a jegyzo@sajoszentpeter.hu
  e-mail címen keresztül.

 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás formai-tartalmi követelményének megfelel és a pályázó az előírt végzettségekkel, feltételekkel rendelkezik.
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.sajoszentpeter.hu - 2024. június 6.
 • Sajó Televízió - 2024. június 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan idejű kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajoszentpeter.hu honlapon szerezhet.

 

Vissza