ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
2024. július 1. (hétfő) 03:16

Pályázat Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (legfeljebb 5 év) bérbeadásra meghirdeti a Sajószentpéteri Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Sajószentpéter Kossuth L. út 149. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségét.

Pályázat
news/2613/2613_0.jpg

Pályázat típusa: Gazdasági

Határidő: 2024.07.17.

Beadás módja: személyesen, telefonon, postai úton

A pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban legkésőbb 2024. július 17.  12:00 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • A 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot
 • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
 • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
 • Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
 • Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.  

A helyiség adottságainak ismertetése:

 • helyrajzi száma: 1845 hrsz.
 • hasznos alapterülete: 49 m²
 • felszereltsége: bútorozatlan
 • energetikai tanúsítvány száma: HET-01550036
 • energetikai minőség szerinti besorolás: CC  

A helyiség induló bérleti díja:

107.000.- Ft /hó

Licitlépcső:

1.000.- Ft  

Az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata. A bérlő kötelessége a bérleti díjon felül a közüzemi díjak megfizetése. A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz ajánlatot, vagy a legmagasabb havi bérleti díj megfizetése mellett a legtöbb havi bérleti díj előre történő megfizetését vállalja.  

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki:

 • a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta,
 • az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs, valamint
 • a szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt az Önkormányzat részére megfizette.    

A licittárgyalás ideje:

2024. július 18.  11:00 óra

Helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

Sajószentpéter, Kálvin tér 4.    

A helyiség bérbeadásával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Pénzügyi és- Vagyongazdálkodási Osztályon személyesen (Sajószentpéter, Kálvin tér 4. H-P: 8.00-12.00-ig és Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00), vagy telefonon 48/521-037 számon.    

A licittárgyaláson résztvevőknek a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása esetén a licittárgyalás megkezdése előtt a 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet 36.§ (5) bekezdése alapján az induló bérleti díjjal megegyező összegű szerződéskötési biztosítékot a helyszínen letétbe kell helyezni. A szerződéskötési biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a bérleti díjba beszámít, nem nyertes pályázók részére a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A pályázat nyertese vállalja a bérleti szerződés megkötését a pályázat eredményhirdetését követő 8 napon belül.  

Továbbá a 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet 35.§ (5)-(6) bekezdései alapján a bérbe adott helyiség esetén a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a bérleti szerződés aláírásakor érvényes havi bérleti díj kétszeres összegének megfelelő mértékű óvadék megfizetése szükséges. Az óvadék a bérleti díjba nem számít be. A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.

Képek a meghirdetett ingatlanról:

Vissza