ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
2024. július 1. (hétfő) 03:21

Pályázat Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (legfeljebb 5 év) bérbeadásra meghirdeti a TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00054 „Városi piac kialakítása Sajószentpéteren” című projekt keretében Sajószentpéter, Kossuth Lajos u. 167. szám alatti, 1817/2

Pályázat
news/2614/2614_0.jpg

Pályázat típusa: Gazdasági

Határidő: 2024.07.17.

Beadás módja: e-mailben, telefonon,

A pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban legkésőbb 2024. július 17. 12:00 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • A 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot
 • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát.
 • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
 • Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
 • Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.
 • Azon helyiség megjelölését, melyre vonatkozóan pályázni kíván.  

A 3 db bérbeadásra meghirdetett raktárhelyiség ismertetése:  

„A” raktár 35 m²
„B” raktár 35 m²
„C” raktár 50 m²
 •  energetikai tanúsítvány száma: HET-1005-6406
 • energetikai minőség szerinti besorolás: CC    

A licit induló bérleti díja:

500.-Ft/m2/hó

Licitlépcső:               

100.-Ft  

A bérlő kötelessége a bérleti díjon felül a közüzemi díjak megfizetése. A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz ajánlatot, vagy a legmagasabb havi bérleti díj megfizetése mellett a legtöbb havi bérleti díj előre történő megfizetését vállalja.  

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki:

 • a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta,
 • az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs, valamint
 • a szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt az Önkormányzat részére megfizette.  

A raktárhelyiségek bérbeadásával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu e-mail címen, illetve a 48/521-037-es telefonszámon. A licittárgyalás előtt egyeztetett időpontban a raktárhelyiségek megtekinthetőek.  

 

A licittárgyalás ideje: 2024. július 19.  09:00 óra

Helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

Sajószentpéter, Kálvin tér 4.  

A licittárgyaláson résztvevőknek a licittárgyalás megkezdése előtt a 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet 36.§ (5) bekezdése alapján az adott raktárhelyiség induló bérleti díjával megegyező összegű szerződéskötési biztosítékot a helyszínen letétbe kell helyezni. A szerződéskötési biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a bérleti díjba beszámít, nem nyertes pályázók részére a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A pályázat nyertese vállalja a bérleti szerződés megkötését a pályázat eredményhirdetését követő 8 napon belül.  

Továbbá a 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet 35. § (5)-(6) bekezdései alapján a bérbe adott helyiségek esetén a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a bérleti szerződés aláírásakor érvényes havi bérleti díj kétszeresének megfelelő összegű óvadék megfizetése szükséges. Az óvadék a bérleti díjba nem számít be. A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.

Képek a meghirdetett ingatlanokról:

„A” raktár

„B” raktár

„C” raktár

Vissza