ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
2024. július 8. (hétfő) 03:19

Pályázat Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázat

Pályázat típusa: Humán

Határidő: 2024.08.09.

Beadás módja: e-mailben, telefonon, postai úton,


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:  

1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. vagy II. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Az ingatlanvagyon kataszter folyamatos és naprakész vezetése a hatályos jogszabályok szerint, a jogszabályokban előírt értékegyezőség biztosítása a kataszteri és számviteli nyilvántartások között. A folyamatban lévő beruházások, felújítások nyilvántartása, a megszerzett vagyon aktiválása, a vagyonleltár vezetése. A leltározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A hasznosításra kerülő ingatlanvagyonnal kapcsolatos teendők előkészítése és lebonyolítása. A pályázati hirdetmény előkészítése, pályázati eljárás lefolytatása, szerződések kötése. Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntéselőkészítés és végrehajtás. Ingatlan vásárlási kérelmek és ingatlan-felajánlások teljes körű lebonyolítása, önkormányzati tulajdonú bérlemények átadás-átvételének ügyintézése. Bérleti díj befizetések és kinnlevőségek nyilvántartása. Az ingatlanhasznosítás legelőnyösebb formáinak feltárása az önkormányzat számára és javaslat készítése a Képviselő-testület felé.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati vagyongazdálkodással, nyilvántartással kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezései, valamint Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelete, Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete, a Közszolgálati Szabályzat és a Cafetéria Szabályzat az irányadók.  

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
 • II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat, gyakorlat,
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
 • felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret.

Elvárt kompetenciák:

 • jó szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • jó szintű konfliktus- és stressztűrő képesség, problémamegoldó készség,
 • önálló munkavégzésre való alkalmasság, szorgalom, pontos, precíz munkavégzés, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalomnak megfelelően,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdéseinek megfelelően, vagy igazolás annak megkéréséről,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez, továbbításához,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti együttalkalmazási tilalom és összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző nyújt, a 06-48/521-037-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I01/267-1/2024, valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási ügyintéző

vagy

 • elektronikus úton Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző részére a jegyzo@sajoszentpeter.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás formai-tartalmi követelményének megfelel és a pályázó az előírt végzettségekkel, feltételekkel rendelkezik. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.sajoszentpeter.hu - 2024. július 8. Sajó Televízió - 2024. július 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A határozatlan idejű kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajoszentpeter.hu honlapon szerezhet.

Vissza