ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
2024. július 8. (hétfő) 04:38

Pályázat Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal jegyzői referens munkakör betöltésére

Pályázat

Pályázat típusa: Humán

Határidő: 2024.08.09.

Beadás módja: e-mailben, telefonon, postai úton,


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény alapján a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása. A helyi esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása, a helyi esélyegyenlőségi program (továbbiakban: HEP) működésének támogatása, felülvizsgálata, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása, adminisztratív feladatok ellátása. Humánpolitikai feladatok ellátása, KIRA rendszer használata. Titkársági feladatok ellátása (bejövő hívások kezelése, a hivatalba érkező ügyfelek fogadása, tájékoztatása, iktatási, postázási, irattározási feladatok), ASP iktatórendszer használata. Kapcsolattartás a Kormányhivatallal a TFIK-n keresztül (iratok le- és feltöltése), LocLex rendszer kezelése.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezései, valamint Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 19/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelete, Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete, a Közszolgálati Szabályzat és a Cafetéria Szabályzat az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

 • magyar állampolgárság, 
 • cselekvőképesség, 
 • büntetlen előélet, 
 • felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás
 • gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés, 
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, tapasztalat, 
 • ASP iratkezelő szakrendszer felhasználói szintű ismerete, 
 • közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga megléte,  
 • KIRA rendszer ismerete 
 • LocLex rendszer ismerete.

Előnyt jelentő kompetenciák: 

 • kiváló szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, 
 • jó szintű konfliktus- és stressztűrő képesség, problémamegoldó készség, 
 • önálló munkavégzésre való alkalmasság, szorgalom, pontos, precíz munkavégzés, terhelhetőség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalomnak megfelelően,  
 • motivációs levél, 
 • iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata, 
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdéseinek megfelelően, vagy igazolás annak megkéréséről, 
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez, továbbításához, 
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti együttalkalmazási tilalom és összeférhetetlenség nem áll fenn, 
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 9. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző nyújt, a 06-48/521-037 –es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I01/266-1/2024., valamint a munkakör megnevezését: jegyzői referens. 
 • Elektronikus úton: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző részére a jegyzo@sajoszentpeter.hu e-mail címen keresztül.  
   

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 23. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 www.sajoszentpeter.hu - 2024. július 8. 
Sajó Televízió - 2024. július 8. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A határozatlan idejű kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével jön létre. 

Vissza