ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Családi jogállás rendezése, apai elismerő nyilatkozat

Ügyintézési adatok

 Az ügykör a Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály
Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
Telefon: (48) 521-098
FAX: (48) 345-806
Email: anyakonyv@sajoszentpeter.hu

 

Ügyfélfogadás

 hétfő:   8.00-12.00

szerda: 8.00-12.00, 12.50-17.00

péntek: 8.00-12.00 

 

Az ügyintézés díja

 Illetékmentes

 

Az ügyintézés kezdeményezhető

 Ügyfélfogadási időben személyesen.

 

Ügyintézési határidő

 8 nap

 

Anyakönyvi igazgatással összefüggő ügyek intézése
 

1. Születés, házasság, haláleset anyakönyvezése, anyakönyvi kivonatok kiállítása, hatósági bizonyítvány kiállítása.
2. Névváltoztatási kérelmek
- születési név megváltoztatása
- házassági név módosítása
3. Családi jogállás rendezése születendő és megszületett gyermekre
4. Közreműködés házasságkötésnél, ill. családi események társadalmi megünneplésénél
5. Hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyek
6. Honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyek

Kapcsolódó jogszabályok
 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

- Az anyakönyvezési feladatok   ellátásának részletes szabályairól 2017.(XII.20.) Korm. rendelet

- A Polgári törvényvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 4/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet.

 

 

Ügykörleírás
 

Az apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezetőnél, bíróságnál, gyámhatóságnál, konzuli tisztviselőnél kell jegyzőkönyvbe venni, illetve közjegyzőnél közjegyzői okiratba foglalni.
 
Az apai elismerő nyilatkozat megtételére vonatkozó szabályok: