ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Előzetes szakhatósági állásfoglalás kérése

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 6.

Ügykörleírás

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy meghatározott hatósági eljárásokban az előírt szakhatósági állásfoglalást - előzetesen - az ügyfél kérje meg. Ilyen esetben a beszerzett előzetes szakhatósági állásfoglalást az engedély iránti kérelemhez szükséges mellékelni.
Az előzetes szakhatósági állásfoglalás csak az elkészítésének alapjául szolgáló tervdokumentációra vonatkozik és 6 hónapig érvényes.
Az előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelemhez a külön jogszabályokban leírt mellékletek csatolása szükséges. A csatolandó mellékletek vonatkozásában az állásfoglalást felhasználó hatóság jogszabályi előírásai az irányadóak.
A kérelem papír alapon, illetve az arra kötelezettek részéről elektronikus úton ("e-papír") terjeszthető elő.

Kérelem

- Papír alapú
- Elektronikus