ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Fakivágási engedélykérelem, bejelentés

Ügyintézési adatok
 

Az ügykör az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály
Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
Ügyintéző:-, hatósági ügyintéző


Ügyintéző elérhetőségei:
Telefon: (48) 521-039/119
FAX: (48) 345-806
Email: hatui@sajoszentpeter.hu

 

Ügyfélfogadás

hétfő:   8.00-12.00

szerda: 8.00-12.00, 12.50-17.00

péntek: 8.00-12.00

 

Az ügyintézés díja

Illetékmentes

 

Ügyintézés kezdeményezhető 

Személyesen ügyfélfogadási időben, postai vagy elektronikus úton

 

Ügykörleírás 

A közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezését és a pótlásra való kötelezést a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza. A rendelet hatálya a fákra, cserjékre (a továbbiakban együtt: a fás szárú növényekre) terjed ki.

 

A rendelet hatálya nem terjed ki:

 

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. Az engedély kiadására irányuló kérelem a Korm. rendelet 2. melléklete szerinti forma-nyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be.

Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágása esetén:

A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

 

Kapcsolódó jogszabályok
 

 

Kérelem