ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Fűtési támogatás

Ügyintézési adatok


Az ügykör az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály
Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
Telefon: (48) 521-039
FAX: (48) 345-806
Email: hatov@sajoszentpeter.hu

 

Ügyfélfogadás 

hétfő:   8.00-12.00

szerda: 8.00-12.00, 12.50-17.00

péntek: 8.00-12.00

 

Az ügyintézés díja 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

 

Ügyintézés kezdeményezhető 

Személyesen ügyfélfogadási időben, postai vagy elektronikus úton

 

Ügyintézési határidő

 sommás eljárásban 8 nap
teljes eljárásban 60 nap

 

Ügykörleírás

Fűtési támogatás a szociálisan rászoruló személy részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fűtésével kapcsolatos kiadások viseléséhez nyújtott pénzbeli támogatás.

 

Fűtési támogatásra jogosult

a) az a személy, aki egyszemélyes háztartásban él és a havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 325 %-át (92.625,- Ft), továbbá

b) az a személy, aki többszemélyes háztartásban él, és az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 275 %-át (78.375,- Ft), és

c) az a) – b) pont szerinti háztartásban élő személyek egyikének sincs a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott vagyona, továbbá

d) a kérelmező által tulajdonosként, bérlőként, haszonélvezőként, szívességi használóként lakott lakás alapterülete – komfortfokozattól függetlenül – nem haladja meg a 100 m2-t, vagy személyenként a 25 m2 nagyságot.

 A lakásnagyság meghatározása során a lakás alapterületét hitelt érdemlően igazolni kell.

 Fűtéstámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és jogosultak számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

 A támogatás összege 36.000,- Ft.

 A fűtési támogatás megállapítása iránti kérelmet minden év szeptember 1. napjától október 15. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Ügyintézéshez szükséges iratok 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

 

Kérelem