ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Gépjárműadó

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 4.

Hivatali kapu: SPHIVATAL
KRID: 104024989

ePapír benyújtás: Címzett: SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKOMRÁNYZAT
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu/

Ügykörleírás

A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után gépjárműadót kell fizetni.

Az adó alanya az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

Az adó alanyát 2004 évtől adatbejelentési kötelezettség e tárgyban nem terheli, mivel az Okmányirodán tett bejelentései az adatbejelentéssel egyenértékűek. E szabály nem vonatkozik arra, - tehát az adóhatóságnál külön be kell jelenteni - ha az adófizetési kötelezettség szünetel, illetve a gépjármű után tulajdonosát, üzembentartóját adómentesség illeti meg.

Az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadó esetén 2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó ügyekben továbbra is Sajószentpéter Város Önkormányzati Adóhatósága rendelkezik hatáskörrel.

A 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó fizetési kötelezettséget Sajószentpéter Városi Önkormányzat 12046102-00196833-00100003 számú gépjárműadó fizetési számla javára kell teljesíteni, azonban a teljes gépjárműadó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

A gépjármű üzembentartójának, ennek hiányában tulajdonosának továbbra sem kell majd a változásokról adatbejelentést tenni az állami adó- és vámhatóság felé.

A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően minden hónap 20. napjáig az előző hónap utolsó napja szerinti állapotnak megfelelő, az előző adatszolgáltatási időszakhoz képes bekövetkezett adókötelezettséget érintő változásokat (így különösen gépjármű forgalomba helyezése, forgalomból való kivonása, átalakítása stb.) közli az állami adó- és vámhatósággal.

Az önkormányzati adóhatóság a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára.

A 2021. évtől kezdődő gépjárműadó kötelezettségekről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgálhat bővebb felvilágosítással.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek a nyomtatványokat joghatás kiváltására alkalmas módon a 2020. december 31-ig fennálló adókötelezettséget érintően az önkormányzati adóhatóság, a 2021. január 1-től fennálló adókötelezettséget érintően az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tehetik meg. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek papír alapon is benyújthatják a nyomtatványt.

A NAV által rendszeresített GJADO adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez elnevezésű nyomtatványon lehet bejelenteni a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

Kapcsolódó nyomtatványok, űrlapok

A kapcsolódó nyomatatvány itt elérhető.

A Gépjárműadó ügycsoportban nyomtatványok érhetőek el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban.

Kapcsolódó jogszabályok

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Ügyintézést végző szervezeti egység

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Elérhetőség: 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 4.
Telefon: +36 (48) 521-037/115
Hivatali kapu: SPHIVATAL
KRID: 104024989