ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás

Ügyintézési adatok 

Az ügykör az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály
Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
Telefon: (48) 521-039
FAX: (48) 345-806
Email: hatov@sajoszentpeter.hu

 

Ügyfélfogadás 

hétfő:   8.00-12.00

szerda: 8.00-12.00, 12.50-17.00

péntek: 8.00-12.00

 

Az ügyintézés díja 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

 

Ügyintézés kezdeményezhető 

Személyesen ügyfélfogadási időben, postai vagy elektronikus úton

 

Ügyintézési határidő 

sommás eljárásban 8 nap
teljes eljárásban 60 nap

 

Ügykörleírás 

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 225 %-át (64.125,- Ft), egyedülélő esetén a 275 %-át (78.375,- Ft). 

Gyógyszertámogatásra fent meghatározott feltételek fennállása esetén az a szociálisan rászoruló személy jogosult, akinek az egészségi állapotának helyreállításához szükséges - szakorvos vagy háziorvos által igazolt - gyógyszerköltsége eléri a szociális vetítési alap összegének 30 %-át (8.550,- Ft). 

Nem állapítható meg gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás annak a személynek, aki közgyógyellátásra jogosult.

 

A támogatás összege

a) gyógyszertámogatás esetén 12.000,- Ft,

b) gyógyászati segédeszköz esetén legfeljebb 15.000,- Ft, de nem haladhatja meg a gyógyászati segédeszköz térítési díjának 50 %-át.

A gyógyszertámogatás évente legfeljebb négy alkalommal adható. A támogatás összege egy naptári évben nem haladhatja meg a 48.000,- Ft-ot.

 

Ügyintézéshez szükséges iratok

 

Kapcsolódó jogszabályok 

 

Kérelem