ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Hallgatói támogatás

Ügyintézési adatok
 

Az ügykör az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály
Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
Telefon: (48) 521-039
FAX: (48) 345-806
Email: hatov@sajoszentpeter.hu

 

Ügyfélfogadás 

hétfő:   8.00-12.00

szerda: 8.00-12.00, 12.50-17.00

péntek: 8.00-12.00

 

Az ügyintézés díja 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

 

Ügyintézés kezdeményezhető

 Személyesen ügyfélfogadási időben, postai vagy elektronikus úton

 

Ügyintézési határidő

 sommás eljárásban 8 nap
teljes eljárásban 60 nap

 

Ügykörleírás 

Egyszeri pénzbeli támogatásra – a tanulmányokkal kapcsolatos költségek csökkentéséhez – az a 18. életévét betöltött fiatal felnőtt jogosult, aki felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, a 25. életévét még nem töltötte be és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 700 %-át (199.500,- Ft).

 A támogatás összege hallgatónként 30.000,- Ft, melyet az Önkormányzat évente egy alkalommal a kérelem benyújtását követő hónap 5. napjáig folyósít.

 A hallgatói támogatás megállapítása iránti kérelmet minden év október 10. napjáig, a keresztféléves hallgatók esetében minden év február 28. napjáig kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Ügyintézéshez szükséges iratok 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

 

Kérelem