ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX

a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2023. (V. 25.) határozata a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának Módosító okiratát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

3. Az 1. pont szerinti Módosító okiratot, valamint a 2. pont szerinti Alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

4. A képviselő-testület visszavonja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról szóló 73/2023. (IV. 27.) határozatát.

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kapcsolatos feladatok ellátására.

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pont szerinti okiratok törzskönyvi bejegyzésével kapcsolatban szükséges módosítások megtételére.

felelős: Polgármester, Jegyző,
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz