ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX

a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2023. (V. 25.) határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának Módosító okiratát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

3. Az 1. pont szerinti Módosító okiratot, valamint a 2. pont szerinti Alapító okiratot 2023. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kapcsolatos feladatok ellátására.

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pont szerinti okiratok törzskönyvi bejegyzésével kapcsolatban szükséges módosítások megtételére.

felelős: Polgármester, Jegyző,
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz