ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Munkatervek

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi I. féléves munkatervének módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2011. (III.24.) KT határozata Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi I. féléves munkatervének módosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi I. féléves munkatervét az alábbiak szerint módosítja:

A 2011/2012-es tanévben indítandó első osztályok számának meghatározására vonatkozó előterjesztést az áprilisi képviselő-testületi ülésen tárgyalja meg.

Felelős: Intézményirányító és Szervezési Osztályvezető, SKÁI igazgató
Határidő: 2011. április 21.

2. Sajószentpéter város településrendezési tervének, szerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítására (III. ütem), a 253/2010. (XII.16.) és 19/2011.(I.20.) KT határozatban (melléklet) rögzített feladatok megvalósulása után kerül sor, a Képviselő-testület ezt követően tárgyalja meg a napirendi pontot.

Felelős: Építési és Városüzemeltetési osztályvezető
Határidő: folyamatos

3. A Képviselő-testület az április havi ülését 2011. április 20. (szerda) napján 9.00 órakor tartja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 20.

felelős: 1-2-3 pontnál megjelölve
határidő: 1-2-3 pontnál megjelölve

Vissza a határozatokhoz