ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Házassági névváltoztatás

Ügyintézési adatok


Az ügykör a Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály
Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
Telefon: (48) 521-098
FAX: (48) 345-806
Email: anyakonyv@sajoszentpeter.hu

Ügyfélfogadás

hétfő:   8.00-12.00

szerda: 8.00-12.00, 12.50-17.00

péntek: 8.00-12.00

Az ügyintézés díja

Illetékmentes

Az ügyintézés kezdeményezhető

Ügyfélfogadási időben személyesen.

Ügyintézési határidő

8 nap

Anyakönyvi igazgatással összefüggő ügyek intézése 

1. Születés, házasság, haláleset anyakönyvezése, anyakönyvi kivonatok kiállítása, hatósági bizonyítvány kiállítása.
2. Névváltoztatási kérelmek
- születési név megváltoztatása
- házassági név módosítása
3. Családi jogállás rendezése születendő és megszületett gyermekre
4. Közreműködés házasságkötésnél, ill. családi események társadalmi megünneplésénél
5. Hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyek
6. Honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyek

 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

- Az anyakönyvezési feladatok   ellátásának részletes szabályairól 2017.(XII.20.) Korm. rendelet

- A Polgári törvényvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 4/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet.

 

 

Ügykörleírás

A házassági névviselés szabályait a Polgári törvényvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza.

A házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után a Ptk. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.
Az eljárás lefolytatására bármely anyakönyvvezető jogosult, külföldön élő magyar állampolgár esetében a hivatásos konzuli tisztviselőnél nyújtható be a kérelem.

Szükséges iratok