ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Időskorúak pénzbeli támogatása

Ügyintézési adatok


Az ügykör az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály
Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
Telefon: (48) 521-039
FAX: (48) 345-806
Email: hatov@sajoszentpeter.hu

 

Ügyfélfogadás 

hétfő:   8.00-12.00

szerda: 8.00-12.00, 12.50-17.00

péntek: 8.00-12.00

 

Az ügyintézés díja 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.                

 

Ügyintézés kezdeményezhető 

Személyesen ügyfélfogadási időben, postai vagy elektronikus úton

 

Ügyintézési határidő 

sommás eljárásban 8 nap
teljes eljárásban 60 nap

 

Ügykörleírás 

Egyszeri pénzbeli támogatásra – a megélhetéssel kapcsolatos költségek csökkentéséhez – az a személy jogosult, aki a tárgyév november 1. napjáig a 65. életévét betöltötte és a havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 700 %-át (199.500,- Ft). 

A támogatást az Önkormányzat évente egy alkalommal tárgyév december hónapjában nyújtja. 

 A támogatás összege személyenként 8000,- Ft. 

A támogatás megállapításához szükséges kérelmet a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon a tárgyév november 15. napjáig kell benyújtani. 

A határidő elmulasztása jogvesztő.

Ügyintézéshez szükséges iratok 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

  

Kérelem