ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Iskoláztatási támogatása

Ügyintézési adatok


Az ügykör az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály
Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
Telefon: (48) 521-039
FAX: (48) 345-806
Email: hatov@sajoszentpeter.hu

 

Ügyfélfogadás 

hétfő:   8.00-12.00

szerda: 8.00-12.00, 12.50-17.00

péntek: 8.00-12.00

 

Az ügyintézés díja 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.       

 

Ügyintézés kezdeményezhető 

Személyesen ügyfélfogadási időben, postai vagy elektronikus úton.

 

Ügyintézési határidő 

sommás eljárásban 8 nap
teljes eljárásban 60 nap

 

Ügykörleírás 

A szülő, vagy más törvényes képviselő az általános iskola nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, sajószentpéteri lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő gyermek tanszer, íróeszköz és egyéb oktatáshoz szükséges eszközök beszerzési költségeihez való hozzájárulásként évente egy alkalommal iskoláztatási támogatásra jogosult. 

Az iskoláztatási támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 250 %-át (71.250,- Ft), egyedülélő esetén 275 %-át (78.375,- Ft) nem haladja meg. 

Az iskoláztatási támogatás megállapítása iránti kérelmet a tárgyév augusztus 15. napjától szeptember 15. napjáig kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

A támogatás összege gyermekeként 5.000,- Ft, családonként legfeljebb 15.000,- Ft, de a támogatás összege nem haladhatja meg a benyújtott számlákkal igazolt költségek 50%-át.

 

 

Ügyintézéshez szükséges iratok 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

 

 

Kérelem