ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Követeléskezelési eljárás

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 4.
Hivatali kapu: SPHIVATAL
KRID:104024989  

Ügykörleírás

Önkormányzati adóhatóságunk kiemelt és kötelező feladatként kezeli az adózók kintlévőségeinek beszedését. Mindazokkal szemben, akik önként nem teljesítik fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak fel, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján önkormányzati adóhatóságunknak kötelessége végrehajtási eljárást indítania. A végrehajtási eljárást megelőzően fizetési felhívásban tájékoztatjuk adózóinkat a hátralék összegéről és az eljárás következményeiről. A fizetési felhívás kézhezvételét követően, amennyiben az adózó haladéktalanul teljesíti fizetési kötelezettségét, vagy jelzi adóhatóságunk felé fizetési nehézségét, elkerülheti a végrehajtási eljárás kellemetlenségeit, egyeztetést kezdeményezhet a tartozásával kapcsolatban.

A végrehajtási eljárás keretében első lépésként az esetlegesen fennálló túlfizetés kerül átvezetésre a tartozást mutató számlára. Amennyiben ez nem áll fenn illetve az átvezetést követően is tartozást mutat az adózó számlája, folytatódik az eljárás.

A végrehajtási eljárás megindítását követően adóhatóságunk törvényes eszközök széles körének alkalmazásával lép fel az önkéntesen nem teljesítőkkel szemben, keresi folyamatosan a hatékony megoldásokat a hátralékok beszedésére. Az adózó az eljárásban számíthat hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér letiltásra, ingó foglalásra, követelés foglalásra. Nagyobb összegű tartozások esetén az ingatlan tulajdonra jelzálogjog, 500 ezer forintot meghaladó kintlévőség esetén végrehajtási jog bejegyzésre kerülhet sor.


Az önkormányzati adóhatóságnak a végrehajtás foganatosításáért minden esetben  az esetleges készkiadások mellett  10 000 forint költségátalányt kell felszámolnia. A végrehajtási költségek alól az adózó csak abban az esetben mentesül, ha a fennálló tartozását haladéktalanul megfizeti a tartozást mutató számlára.
Az önkormányzati adóhatóság mérlegelése alapján lehetőség van a követelés bírósági végrehajtás útján történő érvényesítésére, valamint helyi adó és gépjárműadó tartozás esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál is kezdeményezheti a követelés végrehajtását.

Kapcsolódó jogszabályok
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III.19.) NGM rendelet.

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma
Végrehajtási kifogás illetéke 5.000.-Ft, melyet Sajószentpéter Városi Önkormányzat 12046102-00196800-01200005 számú Államigazgatási Eljárási Illeték Beszedési Számlájára kell megfizetni a végrehajtási kifogás benyújtásával egyidejűleg.

Ügyintézési határidő
Az ügyintézés jogszabályi határidőhöz nem köthető, az elévülési időig folyamatosan kötelessége az önkormányzati adóhatóságnak az adózó tartozásának beszedése.

Fizetési határidő és számlaszám
A követeléskezelési eljárásokban a fizetési határidők már lejártak, a végrehajtási cselekmények elkerülése végett az adózó érdeke minél előbb rendezni tartozását. A befizetéseket az sajoszentpeter.hu elérhetőségen található adónemek számláira kell teljesíteni.

Ügyintézést végző szervezeti egység
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Elérhetőség: 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 4.
Telefon: +36 (48) 521-037/115
Hivatali kapu: SPHIVATAL
KRID: 104024989