ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Közérdekű védekezés

Ügyintézési adatok
 

Az ügykör az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály
Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
Telefon: (48) 521-039
FAX: (48) 345-806
Email: hatov@sajoszentpeter.hu

 

Ügyfélfogadás 

hétfő:   8.00-12.00

szerda: 8.00-12.00, 12.50-17.00

péntek: 8.00-12.00

 

Az ügyintézés díja 

Illetékmentes

 

 

Ügykörleírás 

Az önkormányzat jegyzője hatósági úton szerez érvényt a Kormány által kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 50. § (1) és (4) bekezdésében leírt, a növényvédelmi tevékenység keretében belterületen a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzésével, illetve a közérdekű védekezés elrendelésével kapcsolatos feladatokat. 

A jogszabályi előírások be nem tartása esetén, annak kikényszerítésére az Éltv. által előírtak szerint
– parlagfűvel szennyezett belterületi ingatlan esetében a közérdekű védekezés azonnali hatályú elrendelésére, az illetékes önkormányzat jegyzője intézkedik,
– gyomos elhanyagolt belterületi ingatlanok esetében a növényvédelmi feladatok elvégzésére kötelező határozatban foglaltak elmulasztása esetén szintén az illetékes önkormányzat jegyzője intézkedik a közérdekű védekezés azonnali elrendeléséről.

 

Bejelentésnek tartalmaznia kell 

 

Kapcsolódó jogszabályok