ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Közterület felbontásának engedélyezése

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 6.

Ügykörleírás

A közterületek (út, járda, lépcső, parkoló, alul-felüljáró, tér, játszótér, közpark) burkolatát megbontani, valamint azt érintően - függetlenül annak üzemeltetőjétől - az alatt vagy felett, bármely létesítményt elhelyezni, áthelyezni, közúthoz csatlakozást létesíteni vagy áthelyezni annak meghibásodása esetén munkálatokat és egyéb nem közlekedési célú tevékenységet végezni csak a közút kezelőjének előzetes hozzájárulásával szabad.


A közterület felbontásához, útátfúráshoz a kezelői hozzájárulásokat a „Kérelem közterület felbontásához” űrlapon - a kivitelezés megkezdése előtt min. 15 nappal - benyújtott kérelem alapján a közút (közterület) kezelője bírálja el és adja ki. A kérelemhez mellékelni kell az engedélyezési (kiviteli) és forgalomterelési tervet. A kérelemben meg kell jelölni a bontási munka helyét és idejét, a kivitelezést végző társaság nevét, címét.


Közműhálózat építési és rekonstrukciós munkavégzés céljából - a lakossági leágazó vezeték, valamint az önerős szervezésű gerincvezetékek létesítését is beleértve - a hozzájárulást (vagy annak meghosszabbítását) kizárólag a közmű üzemeltető (szolgáltató) kérelmezheti.


A közterület-bontáshoz kiadott kezelői hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt az egyéb jogszabályokban meghatározott szakhatósági engedélyek beszerzése alól.

Megtagadható a hozzájárulás kiadása, amennyiben a kérelmező a korábbi közterület-használattal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tett eleget.


A hozzájárulásban rögzített szempontok betartását a közút kezelője ellenőrizheti. Aki közterületet engedély nélkül használ, vagy az abban foglalt feltételeket nem tartja be, felhívásra köteles a közterület-használatot megszüntetni, és a területet saját költségén eredeti állapotába visszaállítani.


Engedély nélküli vagy attól eltérő közterület-használat esetén a használó köteles a használat idejére egyébként fizetendő díjat megfizetni.


A kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület-használatra.


Építési munkával kapcsolatos anyagok, eszközök elhelyezésére, tárolására külön eljárás keretében közterület-használati engedélyt kell kérni.

Kérelem

- Papír alapú
- Elektronikus