ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Rendkívüli települési támogatás

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 31-33.

Ügykörleírás

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály
Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
Ügyintéző elérhetőségei:
Telefon: (48) 521-039/119
FAX: (48) 345-806
Email:

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08.00-12.00
Szerda:08.00-12.00, 12.50-17.00
Péntek:08.00-12.00

Ügyintézés díja: a szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes

Ügyintézési határidő: 21 nap

A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azt a személyt indokolt részesíteni:
• Aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni,
• Akit alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás terhel
1. 15 napot meghaladó tartós betegség
2. valamilyen előre nem látható esemény, önhibán kívül bekövetkezett elemi kár elhárítása
3. gyermek fogadásának előkészítése, bölcsődei elhelyezése, óvodai, iskolai nevelése
4. aki a nyugdíj, járadék, álláskeresési támogatás, vagy egyéb rendszeres pénzellátás folyósításáig terjedő időszakig ellátás nélkül van.

Települési támogatás annak a személynek állapítható meg:
Akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750.-Ft), egyedülálló esetén 200%-át (57.000.-Ft) nem haladja meg.

Az ügyintézéshez szükséges kérelem, a nyomtatványok közül letölthető.

Ügyintézéshez szükséges iratok

személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya; hozzátartozók esetén a hozzátartozók személyi igazolványa, lakcímkártyája és TAJ-kártyája;
•a kérelmező és családjának az előző havi nettó jövedelméről szóló igazolás (munkáltatói jövedelemigazolás, postai szelvény, előző havi bankszámla kivonat, nyugdíjas összesítő, családi pótlék, gyermektartásdíj);
•a rendkívüli élethelyzetet az élethelyzet jellegének megfelelően dokumentumokkal kell igazolni (pl.: kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, stb.);
•16. életévét betöltött gyermek esetében a fennálló hallgatói/tanulói jogviszonyról szóló igazolás;
•elvált kérelmező esetén a házasság felbontásáról szóló bírósági ítélet.

Kérelem

A kapcsolódó kérelem itt elérhető.

Kapcsolódó jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
•2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
•63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
•Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól