ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Szakmai konzultáció

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 6.

Ügykörleírás

A szakmai konzultációt a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet 25. § alapján az önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről, a (4) bekezdés szerinti hiánytalan tervdokumentációval benyújtott kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül szakmai konzultációt biztosít.

A nem építési engedélyköteles lakóépület építése és bővítése esetén, valamint az eljárás során történő tervmódosítás esetén a szakmai konzultáció igénybevétele a településkép védelme szempontjából meghatározó területek közül az áthaladási szempontból meghatározó, valamint a történelmi és pincés területeken, az egyszerű bejelentést megelőzően kötelező.

A szakmai konzultációt írásban vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) kell kérelmezni, a kérelmező lehet az ingatlan tulajdonosa, az építtető, vagy a tervező.

A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti műszaki tervet (továbbiakban: tervdokumentáció), amely a következőket tartalmazza:
a) a tervdokumentáció benyújtójának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe;
b) tervező neve, elnevezése, címe, székhelye, tervezési jogosultság megnevezése, és az igazoló okirat száma, telefonszáma, e-mail címe;
c) műszaki leírás;
d) tető-felülnézeti helyszínrajz (jelenlegi és tervezett állapot, a Balti tenger feletti magasság meghatározásával):
da) a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények;
db) a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának ábrázolásával;
dc) közterületi kapcsolatokat: úttest, járda,
dd) építési hely, amennyiben szükséges a szomszédos ingatlanokét is;
g) valamennyi homlokzat az eredeti és a tervezett terep ábrázolásával;
h) utcakép, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik.

Kérelem

A kapcsolódó kérelem itt elérhető.