ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Talajterhelési díj

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 4.
Hivatali kapu: SPHIVATAL
KRID:104024989  
ePapír benyújtás: Címzett: SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKOMRÁNYZAT
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu/

Ügykörleírás

Talajterhelési díjban díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
A talajterhelési díjat az éves vízfogyasztás után a kibocsátónak kell önadózás útján az adóévet követő év március 31-ig bevallania és ezzel egyidejűleg megfizetnie.
A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló törvény írja elő. Az éves vízfogyasztás után 1.800 Ft/m3 mértékű díjat kell fizetni.
Az önkormányzati rendelet alapján az alábbi mentesség és díjkedvezmények vehetők igénybe:
(1) Mentes a rákötés évének első napjától a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a közcsatornára ráköt.
(2) 85%-os talajterhelési díjkedvezmény illeti meg azt a lakossági kibocsátót, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét (57.000.-Ft-ot).
(3) 90%-os talajterhelési díjkedvezmény illeti meg a kibocsátót, amennyiben a közcsatornára történő rákötést az alábbi tényező akadályozza:
a) azon ingatlan esetén, ahol a gerincvezeték kiépült, de bekötővezeték nincs.
b) házi szennyvízátemelő berendezés alkalmazása szükséges,
c) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik.
(4) A mentességre vagy a kedvezményre való jogosultságról a kibocsátó a bejelentés megtételével, illetve a bevallással egyidejűleg a tárgyévre vonatkozóan nyilatkozatot tesz és azt igazolja.

Kapcsolódó dokumentumok, űrlapok

A Talajterhelési díj ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére - nyomtatható PDF formátumban.

iForm űrlap megnevezése Ágazat (OHP) Ügytípus (OHP)
Talajterhelési díj bevallás Adóügy Talajterhelési díj

Az nyomtatvány itt megtalálható.

Kapcsolódó jogszabályok

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
A környezetterhelési díjról 2003. évi LXXXIX. törvény
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének talajterhelési díjról szóló 7/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete itt megtalálható.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő: 30 nap.

Fizetési határidő és számlaszám

A talajterhelési díjat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben Sajószentpéter Városi Önkormányzat 12046102-00196800-01100008 számú Talajterhelési Díj Beszedési Számlájára kell teljesíteni. Általános befizetési határidő: március 31.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Elérhetőség: 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 4.
Telefon: +36 (48) 521-037/115
Hivatali kapu: SPHIVATAL
KRID: 104024989