ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Településképi véleményezési eljárás

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 6.

Ügykörleírás

A településképi véleményezési eljárást a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet 27. § alapján a polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le - a (3) és (4) bekezdésében foglalt területekre és építési munkákra vonatkozóan - új építmény építésére, meglévő építmény beépített szintterület növekedését eredményező bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokat megelőzően.

A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa kérelmére indul. A kérelmet a polgármesterhez a Kormányrendeletben meghatározott tartalommal és formában írásban vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani.

Kérelem

A kapcsolódó kérelem itt elérhető.